برچسب : سهام ساروم

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام ساروم

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ساروم همانطور که در تحلیل تکنیکال ساروم مشاهده می کنید، سهام ساروم در حال شکستن الگوی کنج خود می باشد. در صورت شکستن این الگو می توان انتظار سود خوبی...