برچسب : سهام سایپا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خاذین مشاهده می کنید سهم پس از یک اصلاح عمیق قیمتی در قالب الگوی زیگ و همچنین الگوی هارمونیک شارک اصلاح خود را به پایان رسانده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا) ...همانطور که در تحلیل سهام خساپا مشاهده می کنید سهم 5موج نزول کرده است که می توانیم موج a یک اصلاح زیگ در نظر گرفت. با توجه به شرایط کنونی...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سایپا (خساپا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام خساپا توصیه می کنم قبل از بررسی این تحلیل نگاهی به تحلیل قبل سهام سایپا داشته باشید. برای رشد بزرگِ دو سال پیش سهام خساپا دو اصلاح در قالب دو کانال می...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سایپا (خساپا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال خساپا   همانطور که در نمودار سهام سایپا مشاهده میکنید شاهد موج ۵ نزولی هستیم و این نزول را میتوانیم آخرین نزول سهام سایپا در نظر بگیریم و بعد از آن شاهد رشد...