پنج‌شنبه/ 7 بهمن / 1400

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

سهام سایپا

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

همانگونه که در نمودار سهام خاذین مشاهده می کنید سهم پس از یک اصلاح عمیق قیمتی در قالب الگوی زیگ و همچنین الگوی هارمونیک شارک اصلاح خود را به پایان رسانده است.

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا)

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا) …همانطور که در تحلیل سهام خساپا مشاهده می کنید سهم 5موج نزول کرده است که می توانیم موج a یک اصلاح زیگ در نظر گرفت.

با توجه به شرایط کنونی بازار می توانیم با دید کوتاه مدت و سودهای کوچک تر، به اصطلاح نوسان گیری معامله کنیم تا مساعد شدن شرایط بازار.