برچسب : سهام سدبیر

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سدبیر (س. تدبیرگران فارس وخوزستان)

هادی جنگجو
تحلیل سهام سدبیر سهام سدبیر نیز همانند بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری با شروع روند رو به رشد شرکت ها در سال گذشته با تغییرات اساسی در پرتفوی خود مواجه شد و همین امر...