پنج‌شنبه/ 7 بهمن / 1400

تحلیل تکنیکال سهام شستا (سرمایه‌‌گذاری تامین اجتماعی)

سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تحلیل تکنیکال سهام شستا (سرمایه‌‌گذاری تامین اجتماعی)

تحلیل تکنیکال سهام شستا (سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)

تحلیل تکنیکال سهام شستا (سرمایه‌‌گذاری تامین اجتماعی)…همان طور که در نمودار سهام شستا مشاهده می کنید، سهم بعد از عرضه اولیه حدود 8 ماه پیش رشد خوب 600% را پشت سر گذاشته و سپس به مدت حدودا 1 ماه است که در اصلاح موج چهارم خود به سر می برد و اکنون اصلاح خود را در قالب زیگزاگ به اتمام رسانده است.