برچسب : سهام سرچشمه

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه)

بنت الهدی اسدی
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه) مشاهده می کنید، این سهم پس ازتشکیل موج 1 حدود سه ماه، اصلاحی به شکل زیگ به اتمام رسانده است. درصورت شکست مقاومت 8999...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (سرمايه گذاري مس سرچشمه)...سهم ریز موج 1:3 خود را ساخته است و با توجه به تشکیل الگوی R AB=CD انتظار داریم سهام سرچشمه اصلاح خود را به اتمام رسانده است. و...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (مس سرچشمه)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام سرچشمه (مس سرچشمه)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام سرچشمه مشاهده می کنید سهم پس از تکمیل موج 1 و 2 خود، در حال تکمیل موج 3 صعودی خود می باشد....