برچسب : سهام سشرق

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سشرق (سیمان‌ شرق‌)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سشرق (سیمان شرق) همان طور که در تحلیل سهام سشرق مشاهده می کنید، این سهام بعد از اتمام موج اصلاحی ۲، در حال صعود در موج ۳ اصلی خود می...
تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکالی سهام سشرق (سیمان شرق)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکالی سهام سشرق (سیمان شرق) همانطور که در نمودار سهام سشرق مشاهده می­کنید این سهم پس از تکمیل موج یک و دو در حال تکمیل موج ۳ بزرگ خود هست. البته اگر...