سه‌شنبه/ 18 مرداد / 1401

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

سهام سمگا

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

رشد 25 درصدی سهام سمگا و رسیدن به اولین هدف قیمتی

سهام سمگا اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده و پس از آن در محدوده مشخص شده در تحلیل قبل حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد.

پس از شروع حرکت سهام سمگا اکنون به هدف اول خود رسیده است و 25درصد سود نصیب سهامداران خود کرده است.

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)…طبق موج شماری انجام شده در چارت سهام سمگا، سهم تا کنون اصلاح خود را در قالب الگوی زیگ انجام داده است.

موج c خود را در کف پارالل رسم شده به اتمام رسانده است و بعد از آن از کف پارالل بلند شده است.