برچسب : سهام سیدکو در بورس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سیدکو مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج 1 وارد فاز اصلاحی موج 2 شده است. نمودار سهام سیدکو پس از برخورد به سقف پارالل موج اصلاحی...