برچسب : سهام سیدکو

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی این سهام بعد از رشد و صعود پنج موج خود و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 خود شد که این اصلاح را به شکل دبل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سیدکو مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج 1 وارد فاز اصلاحی موج 2 شده است. نمودار سهام سیدکو پس از برخورد به سقف پارالل موج اصلاحی...