برچسب : سهام سیمان شرق

تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکالی سهام سشرق (سیمان شرق)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکالی سهام سشرق (سیمان شرق) همانطور که در نمودار سهام سشرق مشاهده می­کنید این سهم پس از تکمیل موج یک و دو در حال تکمیل موج ۳ بزرگ خود هست. البته اگر...