برچسب : سهام شتوکا

آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

سهام توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام شتوکا سهام شتوکا بعد از رشد خوبی که در حدود دو سال گذشته داشته چند ماهی است که در حالت اصلاح به سر می برد. در حال حاضر سهام شتوکا به نقطه...