جمعه/ 8 بهمن / 1400

تحلیل تکنیکال سهام شجم (صنایع پتروشیمی تخت جمشید)

سهام شجم