برچسب : سهام شخارک

تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام پتروشیمی خارک (شخارک)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شخارک همانطور که در نمودار سهام شخارک مشاهده می کنید  شکستن ضلع بالای مثلث رسم شده در نمودار نشان دهنده آغاز حرکت رو به رشد سهام شخارک است.   در صورت شکست ضلع...