برچسب : سهام شلعاب

تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام شلعاب (لعابیران)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل سهام شلعاب (لعابیران) همان طور که در تحلیل سهام شلعاب مشاهده می کنید سهام در کانال رسم شده در حال حرکت است و بعد از برخورد به کف کانال به سمت بالا...