برچسب : سهام شپنا

تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شپنا طبق تحلیل انجام شده نمودار سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)، در کانال صعودی در حال حرکت است. همچنین با بررسی حرکت سهام در قالب امواج الیوتی، به نظر می...