برچسب : سهام غالبر در بورس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غالبر (لبنیات کالبر)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غالبر همان طور که در تحلیل سهام غالبر مشاهده می کنید این سهام موج ۱ (A) و موج ۲ (B) را پشت سر گذاشته و در حال تکمیل موج ۳...