برچسب : سهام فباهنر

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فباهنر (مس شهید باهنر)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام فباهنر (مس شهید باهنر) همانطور که در تحلیل نمودار سهام فباهنر (مس شهید باهنر) مشاهده می کنید این سهم پس از اتمام اصلاح خود در قالب zig و flat اکنون...