برچسب : سهام فنوال

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام فنوال (نورد آلومینیوم‌)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل سهام فنوال (نورد آلومینیوم) با توجه به نمودار سهام فنوال در یک الگو موازی در حال حرکت است. این سهم با نزدیک شدن به کف خط موازی به خطوط چند محوره واکنش...