برچسب : سهام فولاد

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مباركه اصفهان)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام فولاد مشاهده می کنید سهم 3 ماه در اصلاح به سر می برد و در این اصلاح خود حدود 30 درصد اصلاح کرده...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید سهام فولاد در کانال رسم شده حرکت کرده است. این سهم  بعد از رسیدن به خط چند...