برچسب : سهام فولاد

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید سهام فولاد در کانال رسم شده حرکت کرده است. این سهم  بعد از رسیدن به خط چند...