برچسب : سهام فولاژ

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) با توجه به تحلیل انجام شده و موج شماری ها در نمودار سهام فولاژ، انتظار رشد صعودی این سهام را داریم. این سهام در حال تکمیل...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام فولاژ قفس بزرگ چهار ساله ی سهام فولاژ را در چارت مشاهده میکنید و تا به امروز توان شکست این کانال(قرمز رنگ) را نداشته است. سهام فولاژ بعد از رشد قیمت بسیار...