برچسب : سهام قرن

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام قرن (پدیده شیمی قرن)

زهرا دره شیری
این شرکت (پدیده شیمی قرن) براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 10,130 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است....