شنبه/ 5 فروردین / 1402
تحلیل سهام قرن

سهام قرن

تحلیل تکنیکال سهام قرن (پدیده شیمی قرن)

این شرکت (پدیده شیمی قرن) براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰,۱۳۰ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳% رشد داشته است.