برچسب : سهام مبین

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس)

محسن زکی زاده
طبق تحلیل انجام شده نمودار سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) پس از اتمام موج 1 اصلی در قالب 5 ریز موج، در موج اصلاحی 2 اصلی بسر می برد. موج 2 تشکیل یک دبل...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) مشاهده می کنید این سهام در موج اصلاحی ۴ بسر می برد و...