برچسب : سهام مداران

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازي‌ ايران‌) ...اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است. کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حد ضرر برای سهم...