پنج‌شنبه/ 16 تیر / 1401

تحلیل تکنیکال سهام مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی)

سهام مفاخر

رشد ۵۵درصدی سهام مفاخر در ۳ ماه!

رشد ۵۵درصدی سهام مفاخر در ۳ ماه!

با حمایت های عنوان شده سهام مفاخر رشد خود را آغاز کرده و در مدت ۳ ماه توانسته حدود ۵۵ درصد سود برای سهام داران خود به ارمغان بیاورد.