برچسب : سهام وتوس

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وتوس (توسعه‌ شهری توس‌ گستر)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وتوس (توسعه‌ شهری توس‌ گستر) همان طور که در تحلیل انجام شده در نمودار زیر مشاهده می کنید، سهام وتوس (توسعه‌ شهری توس‌ گستر) پس از اتمام موج ۲ اصلی...