برچسب : سهام وصنا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وصنا (گروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام وصنا (گروه‌ صنايع‌ بهشهر ايران‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام وصنا مشاهده می کنید سهم در حدود سه ماه قبل موج 1 خود را به اتمام رسانده است و وارد اصلاح شده...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

وصنا (گروه‌صنایع‌ بهشهر ایران‌)

هادی جنگجو
همانطور که در تحلیل سهام وصنا مشاهده می کنید، محدوده ی حمایتی ۹۳ تومان بسیار مهم به نظر می رسد. حمایت کف کانال و کف های قدیمی که در تحلیل تکنیکال وصنا مشاهده می کنید...