پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402
تحلیل تکنیکال سهام غدیر (هلدینگ(وغدیر)

سهام وغدیر

تحلیل تکنیکال سهام غدیر (هلدینگ(وغدیر)

تحلیل تکنیکال سهام غدیر (هلدینگ وغدیر)

طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام غدیر (هلدینگ وغدیر) این سهام پس از اتمام موج ۳ اصلی و برخورد به سقف پارالل وارد موج ۴ اصلی شد که حدود دو ماه در قالب دبل زیگ به اتمام رسانده است.

درحال حاضر به نظر می رسد سهم بعد از تشکیل موج ۱.۵ واصلاح موج ۲.۵ خود را هم به صورت یک زیگ به پایان رسانده است.