جمعه/ 11 فروردین / 1402

سهام ولصنم

آپدیت سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) / ۷۰ درصد سود عالی

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم در ۳ خرداد ۹۹ بیان شد این سهام به اهداف مشخص شده در تحلیل رسید.

این سهام در انتهای موج اصلاحی ۴ در قیمت ۹۹۶۸ ریال معرفی شد و پس از آن رشد شارپی خود را آغاز کرد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده ۱۸۱۲۹ ریال است.