پنج‌شنبه/ 17 آذر / 1401

سهام ولصنم

آپدیت سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) / 70 درصد سود عالی

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم در 3 خرداد ۹۹ بیان شد این سهام به اهداف مشخص شده در تحلیل رسید.

این سهام در انتهای موج اصلاحی ۴ در قیمت 9968 ریال معرفی شد و پس از آن رشد شارپی خود را آغاز کرد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده 18129 ریال است.