برچسب : سهام وپاسار

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

زهرا دره شیری
سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) 3 موج اصلی را به اتمام رسانده است و در موج اصلاحی 4 به سر می برد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام وپاسار مشاهده می کنید این سهام بعد از ۴ موج اصلی خود در حال تکمیل موج ۵ اصلی است. روند...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)

هادی جنگجو
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) همان طور که در تحلیل سهام وپاسار مشاهده می کنید، سهم هم اکنون در موج ۳ اصلی خود به سر می برد و به نظر می رسد...