برچسب : سهام وگستر

آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وگستر (گسترش سرمایه گذاری ایرانیان)

محسن زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام وگستر (گسترش سرمایه گذاری ایرانیان) همانطور که در شکل پایین مشاهده می کنید، طبق تحلیل تکنیکال سهام وگستر این سهم حرکت خود را درون یک کانال دنبال می کرد که با شکستن...