دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تحلیل سهام پسهند

سهام پسهند

تحلیل تکنیکال سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند)

 سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند) با اتمام موج ۱ در قالب ۵ ریز موج، نزدیک به ۶ ماه در موج اصلاحی ۲ اصلی بوده و به اندازه ۵۰ درصد موج ۱ اصلی اصلاح کرده است. موج ۲ تشکیل یک تریپل زیگ را داده است.