برچسب : سهام کچاد

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام کچاد (معدنی ‌و صنعتی ‌چادرملو)

زهرا دره شیری
در تحلیل ارائه شده مشاهده می کنید که سهام کچاد (معدنی و صنعتی چادرملو) با پشت سر گذاشتن دو موج اصلی وارد فاز صعودی موج 3 شده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام کچاد (معدنی‌وصنعتی‌چادرملو)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل سهام کچاد (معدنی‌ و صنعتی‌ چادرملو) با توجه به تحلیل انجام شده  بر روی سهام کچاد (معدنی‌ و صنعتی‌ چادرملو)، مشاهده می کنید که سهام کچاد با پایان اصلاح خود وارد موج...