برچسب : سهام

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: بازگشت شاخص به کانال ۳۰۷ هزار با رشد ۴۳۸ واحدی

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۲۷۰۰ واحدی شاخص و صعود به نیمه کانال ۳۰۶ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص دوباره به کانال ۳۰۴ هزار نزدیک شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت مجدد شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون سهم و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ثامان (سامان گستر اصفهان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ثامان مشاهده می کنید این سهام (سامان گستر اصفهان) روند صعودی اصلی خود را نزدیک به یک سال است که آغاز کرده است....
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۵۲۵ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون سهم و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

مهسا زکی زاده
همانطور که در نمودار سهام سمگا مشاهده می کنید این سهم در حدود 5 ماه است روند صعودی خود را آغاز کرده است....
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: آخرین روز معاملات هفته سبز شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت مجدد شاخص و سقوط به کانال ۳۰۴ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۵۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۲۳۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون سهم و...