برچسب : سهراب سپهری

ادبیات زندگینامه افراد موفق

به نجوایی صدایم کن؛ به بهانه زادروز سهراب سپهری

محمد زکی زاده
سهراب سپهری در ۱۳۳۰ نخستین مجموعهٔ شعر نیمایی خود را با نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال ۱۳۳۲ از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و به دریافت نشان درجهٔ اول علمی نایل آمد....
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

 خانه دوست کجاست؟؛ به بهانه درگذشت سهراب سپهری

زهرا فخرایی
خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار آسمان مکثی کرد . رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید.. و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به...
ادبیات ادبیات و هنر

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

زهرا فخرایی
انگار همین دیروز بود که قرار گذاشتیم در بزمی شاعرانه در کنار شکوفه های شعر، با هم باشیم و با قلم سبز بهار، سطری از مهربانی در دفتر زندگی مان بنویسیم. انگار همین دیروز بود...