برچسب : سهراب کشی

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «سهراب کشی» اثر بهرام بیضایی

مجید بادپا
کتاب «سهراب کشی» اثر استاد بهرام بیضایی است که در قالب نمایشنامه نوشته شده است. بیضایی در این نمایشنامه از داستان زیبای شاهنامه بهره گرفته است....