برچسب : سهراب

ادبیات ادبیات و هنر زندگینامه افراد موفق

شاعرِ نقاش؛ به بهانه درگذشت سهراب سپهری

محمد زکی زاده
سهراب از دنیا رفت، بی آنکه کسی متوجه مرگ او شود، مرگ یکی از بزرگترین شاعران و نقاشان ایران معاصر، تقریبا التفات هیچ کس را برنینگیخت....