برچسب : سهراب

ادبیات ادبیات و هنر

شاعرِ نقاش؛ به بهانه درگذشت سهراب سپهری

محمد زکی زاده
سهراب سپهری در ۱۵ مهر ۱۳۰۷ در کاشان متولد شد. دورهٔ‌ ابتدایی و متوسطه را در کاشان گذراند و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشسرای مقدماتی به استخدام ادارهٔ‌ فرهنگ کاشان درآمد. در ۱۳۲۷ به تهران...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

 خانه دوست کجاست؟؛ به بهانه درگذشت سهراب سپهری

زهرا فخرایی
خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار آسمان مکثی کرد . رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید.. و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به...