برچسب : سهراب

ادبیات شعر پارسی

شعر خانه دوست کجاست سهراب سپهری

زهرا فخرایی
سهراب سپهری یکی از شاعران لطیف زبان فارسی به حساب می آید که یکی از زیباترین شعرهایش خانه دوست کجاست که در ادامه آن را با هم می خوانیم....