برچسب : سهم بکام

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بکام – رشد عالی ۳۸۵ درصدی

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده و معرفی سهم بکام (كارخانجات توليدی شهيد قندی) در تاریخ 21 دی ماه 98 در محدوده ی قیمتی 17335 ریال اکنون سهام بکام با رشد عالی 385 درصدی در محدوده ی...