برچسب : سهم حتوکا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا)

تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا) همان طور که در تحلیل سهام حتوکا مشاهده می کنید این سهام بعد از کامل شدن موج ۱ (A) و موج ۲ (B) وارد موج...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل سهام حتوکا مشاهده می کنید این سهام بعد اتمام موج 1 یا A در حال تکمیل موج 2 (B) خود است. این سهام در حال حاضر در محدوده ی قیمتی...