برچسب : سهم خلنت

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خلنت (لنت ترمز ایران)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خلنت (لنت ترمز ایران) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خلنت مشاهده می کنید این سهام بعد از پشت سرگذاشتن اصلاح موج ۲ در قالب یک مثلث، وارد روند...