برچسب : سهم خنصیر

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خنصیر (مهندسی‌ نصیر ماشین‌)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خنصیر (مهندسی‌ نصیر ماشین‌) همان طور که در نمودار سهام خنصیر مشاهده می کنید، این سهام موج ۱ اصلی خود را در قالب ۵ ریز موج کامل کرده و بعد...