برچسب : سهم داوه

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام داوه (داروسازی آوه سینا)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام داوه (داروسازی آوه سینا) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام داوه مشاهده می کنید این سهام ۲ موج اصلی خود را تمام کرده و در حال کامل کردن موج...