برچسب : سهم سشرق

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سشرق (سیمان‌ شرق‌)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سشرق (سیمان شرق) همان طور که در تحلیل سهام سشرق مشاهده می کنید، این سهام بعد از اتمام موج اصلاحی ۲، در حال صعود در موج ۳ اصلی خود می...