برچسب : سهم شغدیر

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شغدیر (پتروشیمی غدیر)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شغدیر مشاهده می کنید این سهام با پشت سر گذاشتن 3 موج اصلی، اکنون در موج اصلاحی 4 در حال حرکت است. موج 4 در قالب یک کانال...