برچسب : سهم غبشهر

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام غبشهر (صنعتی بهشهر)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غبشهر (صنعتی بهشهر) طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام غبشهر ( صنعتی بهشهر) مشاهده می کنید که این سهام بعد از اتمام موج اصلاحی ۲ اصلی خود در...