برچسب : سهم فولاژ

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) با توجه به تحلیل انجام شده و موج شماری ها در نمودار سهام فولاژ، انتظار رشد صعودی این سهام را داریم. این سهام در حال تکمیل...