برچسب : سهم قثابت

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام قثابت (قند ثابت خراسان)

محمد مهدیان
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام قثابت (قند ثابت خراسان) مشاهده می کنید، این سهام 1 موج اصلی را به اتمام رسانده و احتمالا موج اول صعودی خود از 3 اصلی را شروع کرده...