برچسب : سهم ولصنم

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

آپدیت سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) / ۷۰ درصد سود عالی

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم در 3 خرداد ۹۹ بیان شد این سهام به اهداف مشخص شده در تحلیل رسید. این سهام در انتهای موج اصلاحی ۴ در قیمت 9968 ریال معرفی...