برچسب : سهم پخش

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام پخش (پخش البرز)، این سهام 3 موج اصلی را به اتمام رسانده است و پس از تکمیل موج اصلاحی 4 اصلی وارد فاز صعودی خود در قالب...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز) همان طور که در نمودار تحلیل تکنیکال سهام پخش (پخش البرز) مشاهده می کنید این سهام ۴ موج اصلی خود را پشت سرگذاشته و در حال تکمیل...