برچسب : سهم

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شپاکسا (پاکسان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل نمودار سهام شپاکسا مشاهده می کنید این سهام موج 1 و 2 اصلی خود را تمام کرده است و و در موج 3 اصلی خود در محدوده ی قیمتی 11927...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غپونه (نوش پونه مشهد)

زهرا دره شیری
همانطور که در تحلیل نمودار سهام غپونه مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام موج 1 اصلی در قالب 5 ریز موج، وارد موج اصلاحی 2 شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فلوله (لوله‌ و ماشین‌سازی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
سهام فلوله ریز موج 4 موج 3 بزرگ خود را تمام کرده و در حال شروع ریزموج 5 موج 3 بزرگ است. چنگال رسم شده انتهای موج 4 را نشان می دهد...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام بعد از پشت سرگذاشتن موج های 1 و 2 اصلی، وارد موج 3 خود شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام قشهد (شهد)

زهرا دره شیری
همانطور که در تحلیل نمودار هفتگی سهام قشهد مشاهده می کنید این سهام بعد از اتمام 4 موج اصلی، اکنون در حال تکمیل موج 5 خود می باشد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دانا (بیمه دانا)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام دانا (بیمه دانا) همان طور که در نمودار سهام دانا مشاهده می کنید این سهام  موج ۱ اصلی خود را در قالب پنج ریز موج و موج ۲ اصلاحی خود...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خنصیر (مهندسی‌ نصیر ماشین‌)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خنصیر (مهندسی‌ نصیر ماشین‌) همان طور که در نمودار سهام خنصیر مشاهده می کنید، این سهام موج ۱ اصلی خود را در قالب ۵ ریز موج کامل کرده و بعد...
تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام خمحور (تولید محورخودرو )

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل زیر مشاهده می کنید سهام خمحور بعد از اتمام موج 3 صعودی و بعد از آن اصلاح موج 4، اکنون در حال رشد و تکمیل موج 5 و آخرین موج خود...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خموتور (موتور سازان‌ تراکتور سازی‌ ایران‌)

زهرا دره شیری
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید نمودار سهام  خموتور موج 1 و 2 اصلی خود را تمام کرده و در موج 3 اصلی خود در محدوده ی قیمتی 4003 ریال بسر می برد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین) مشاهده می کنید، این سهام بعد از تکمیل موج های 1 (A) و 2 (B)، احتمالا در ابتدای موج 3 اصلی و در محدوده ی...