برچسب : سهم

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است و در حال تکمیل موج 3 اصلی است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دامین (داروسازی امین)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام دامین (داروسازی امین) مشاهده می کنید این سهام 3 موج اصلی را پشت سر گذاشته و در حال تکمیل موج 4 است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غگلستا (شیر پاستوریزه پگاه گلستان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام غگلستا مشاهده می کنید این سهام موج 1 (A) و 2 (B) خود را پشت سر گذاشته است و به نظر می رسد که وارد مرحله صعودی جدید...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ثپردیس (سرمایه گذاری مسکن پردیس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ثپردیس (سرمایه گذاری پردیس) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است و اکنون پس از برخورد با کف پارالل روند صعودی را در...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام قشکر (شکر شاهرود)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل نمودار سهام قشکر (شکر شاهرود) مشاهده می کنید این سهام بعد از اتمام موج اصلاحی 2:3 خود و شکست خط مثلث وارد روند صعودی شده است. ...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام بکام – رشد عالی ۳۸۵ درصدی

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده و معرفی سهم بکام (كارخانجات توليدی شهيد قندی) در تاریخ 21 دی ماه 98 در محدوده ی قیمتی 17335 ریال اکنون سهام بکام با رشد عالی 385 درصدی در محدوده ی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دی – رشد ۵۴ درصدی طی یک ماه

زهرا دره شیری
سهام دی تا اینجا سود خوبی (54 درصد طی یک ماه) داشته است. در مورد ادامه دادن یا خارج شدن از این سهم با توجه به مدل معاملاتی خود می توانید تصمیم بگیرید....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سنیر (سیمان سفید نی ریز)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سنیر (سیمان سفید نی ریز) مشاهده می کنید این سهام در یک پارالل قرار گرفته است. به نظر می رسد سهام سنیر اصلاح خود را در قالب یک...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام لخانه (لوازم خانگی پارس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام لخانه (لوازم خانگی پارس) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل قرار گرفته است. سهم لخانه موج 1 و 2 اصلی را پشت سر گذاشته است و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی) مشاهده می کنید این سهام بعد از اتمام ۴ موج اصلی، در موج ۵ اصلی خود بسر...