برچسب : سوختگی

سلامت کودک

سوختگی در کودکان و مراقب از آن ها

کودک من
سوختگی در کودکان یکی از رنج آور ترین مشکلات انسان آسیب سوختگی است. خصوصاً در کودکان سوختگی رقت انگیز است. بهتر است با مراقبت و پیشگیری نگذاریم هرگز این اتفاق بیفتد. سرد کردن سریع محل...